Archive for 'ຄວາມຮັກ'

ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນໄປຈົນວັນສຸດທ້າຍ ຂອງລົມຫາຍໃຈ

Posted on June 13, 2007, under ຄວາມຮັກ.

ຮູ້ດີວ່າເສັ້ນທາງຂ້າງຫນ້ານີ້ຕ້ອງລຳບາກທຸກຍາກ ແຕ່ກໍ່ຈະເດີນໄປ ບໍ່ຍອມຖອຍຫລັງເດັດຂາດ

ສັ້ນ ໆ​ ແຕ່ໄດ້ໃຈຄວາມ ^_^

ຄວາມລັບກັບຄວາມຮັກ

Posted on June 11, 2007, under ຄວາມຮັກ.


ຄວາມລັບ…ໄດ້ຍິນວ່າມັກເປັນສີດຳ

ຄວາມຮັກ…ຈື່ໄດ້ວ່າເປັນສີຊົມພູ

ຄວາມລັບ…ຕ້ອງກະຊິບຂ້າງ ໆ ຫູ

ຄວາມຮັກ…ອາດຮັບຮູ້ໄດ້ດ້ວຍໃຈ

ຄວາມລັບ…ຕ້ອງມີການວາງແຜນ

ຄວາມຮັກ…ຈະຈັກຫມື່ນແສນກໍ່ຍັງຍິ່ງໃຫຍ່

ຄວາມລັບ…ຖ້າບອກຈະບໍ່ລັບອີກຕໍ່ໄປ

ຄວາມຮັກ…ໄດ້ຟັງເມື່ອໃດກໍ່ຍັງຄົງງົດງາມ

ຄວາມລັບ…ຟັງແລ້ວອາດສົງໄສ

ຄວາມຮັກ…ມັກບໍ່ຕ້ອງມີຄຳຖາມ

ຄວາມລັບ…ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃຫ້ດີຄືນິຍາມ

ຄວາມຮັກ…ອາດບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄຳຈຳກັດຄວາມມາປະປົນ

ຄວາມລັບ…ຈະບໍ່ບອກໃຫ້ໃຜຮູ້

ຄວາມຮັກ…ຢາກໃຫ້ໄດ້ຟັງຢູ່…ກໍ່ສຸກລົ້ນ

ຄວາມລັບ…ເຂົ້າໄປຫລາຍຈະວົກວົນ

ຄວາມຮັກ…ພຽງຢູ່ໃນໃຈໃຜຈັກຄົນ…ກໍ່ພຽງພໍ