ແຄມຂອງແບບ Anamorphic

ຂຽນເມື່ອ February 9, 2014, ໃນຫມວດ ການຖ່າຍທຳ.

Tags: , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code