ສາຍນ້ຳ, ສາຍຮຸ້ງ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ຂຽນເມື່ອ November 20, 2013, ໃນຫມວດ ຄວາມຮັກ.

ເມື່ອສາຍນ້ຳ, ສາຍຮຸ້ງ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໄປທ່ຽວປ່ານຳກັນ ທັງສາມຢ້ານພັດຫຼົງກັນກາງປ່າ ຈຶ່ງໄດ້ບອກກັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສາຍນ້ຳ: “ຫາກເຈົ້າຊອກຂ້ອຍບໍ່ເຫັນ ໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງໄປບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຂຽວຊຸ່ມ ຂ້ອຍຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນສະເໝີ”
ສາຍຮຸ້ງ: “ຫາກເມື່ອໃດເຈົ້າຊອກຂ້ອຍບໍ່ເຫັນແລ້ວ ໃຫ້ເຈົ້າຈົ່ງໄປໃນບ່ອນທີ່ມີຝົນຕົກ ເມື່ອຝົນເຊົາຕົກແລ້ວ ແລະແດດສາດສ່ອງມາ ຂ້ອຍຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນຖ້າ”
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ: “ຂໍໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງແຍງຂ້ອຍໃຫ້ດີໆ ຫາກເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າພັດຫຼົງໄປຈາກຂ້ອຍແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບໍ່ກັບມາອີກເລີຍ…”

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code