ຟົງຫວິ໋ນ ໒

ຂຽນເມື່ອ December 21, 2009, ໃນຫມວດ ຮູບເງົາ.

ບໍ່ຄຶດວ່າຊິມີພາກໃໝ່ ແຕ່ມັນກໍມີແລ້ວ!!!

http://www.youtube.com/watch?v=xmmc06uqRfo&feature=player_embedded

Tags: , , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code