ຟົງຫວິ໋ນ ໒

ຂຽນເມື່ອ December 21, 2009, ໃນຫມວດ ຮູບເງົາ.

ບໍ່ຄຶດວ່າຊິມີພາກໃໝ່ ແຕ່ມັນກໍມີແລ້ວ!!!

Tags: , , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code