ເວັບໄຊລາວ #໑

ຂຽນເມື່ອ February 20, 2009, ໃນຫມວດ ບຸກມາກ.

ຢາກເຮັດລາຍການໃນ DMOZ ໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ກໍ່ເລີຍມາທະຍອຍຂຽນລົງໃນບລັອກແທນ ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ…

ເອົາເທົ່ານີ້ກ່ອນ -_-a

Tags:

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "ເວັບໄຊລາວ #໑"

gravatar

sen9y  on March 16, 2009

ກຳລັງຄິດຈະເຮັດ laosudoku.com ຢູ່ ເປັນຊົມຮົມຄົນຮັກການຫຼິ້ນ sudoku ແຕ່ຍັງບໍ່ມີ concept ຫຍັງເທື່ອ ^^

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code