ວິທີລ່ວງຮູ້ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນ

ຂຽນເມື່ອ December 15, 2008, ໃນຫມວດ ທັມມະ.

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ສີລເຖິງຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການຢູ່ຮ່ວມກັນ ກໍ່ສີລນັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ກຳລັງໃຈພຶງຮູ້ໄດ້ໃນຄາວມີອັນຕະລາຍ ກໍ່ກຳລັງໃຈນັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ປັນຍາຈະພຶງຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການສົນທະນາ ກໍ່ປັນຍານັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ຄົນຜູ້ເກີດມາດີ ບໍ່ຄວນໄວ້ວາງໃຈ ເພາະຜິວພັນແລະຮູບຮ່າງບໍ່ຄວນໄວ້ວາງໃຈ ເພາະການເຫັນກັນຊົ່ວຄູ່ດຽວ ເພາະວ່ານັກບວດຜູ້ບໍ່ສັງລວມທັງຫຼາຍ ຍ່ອມທ່ຽວໄປໃນໂລກນີ້ ດ້ວຍເຄື່ອງບໍລິຂານຂອງເຫຼົ່ານັກບວດຜູ້ສັງລວດດີແລ້ວ ປະດຸດກຸນທະລະດິນແລະມາສະກະໂລຫະ ຫຸ້ມດ້ວຍທອງຄຳປອມໄວ້ ຄົນທັງຫຼາຍບໍ່ບໍລິສຸດພາຍໃນ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ແວດລ້ອມດ້ວຍບໍລິວານ ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນໂລກ […]

ຈາກພຣະໄຕຣປິດົກປາລີ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑໗ ໜ້າທີ່ ໑໑໔
http://84000.org/true/110.html

Tags: , , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code