…ຮັກ…

ຂຽນເມື່ອ July 21, 2007, ໃນຫມວດ ຄວາມຮັກ.

“ຄວາມຮັກຄືການໃຫ້ອະໄພ”

ຄືນ້ຳເຜິ້ງ ຄືນ້ຳຕາ ຄືຢາຜິດ
ຄືຢາດນ້ຳອຳມະລິດອັນຊື່ນຊຸ່ມ ຄືເກສອນ ຄືດອກໄມ້ ຄືໄຟລຸມ
ຄືຄວາມກຸ້ມ ຄືຄວາມຝັນ

ນັ້ນແຫລະ
“ຮັກ”

 

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code