ຍ້າຍກັບໄປ Windows XP

ຂຽນເມື່ອ February 13, 2009, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ປະກົດວ່າ ບໍ່ໄຫວ Ubuntu ມີບັນຫາຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Pidgin ກັບ Firefox ມັກຄ້າງໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ ແລະໃຊ້ shared printer ຂອງ Windows ບໍ່ໄດ້ເລີຍ -*-

ຈົດລາຍການ Addons Firefox ໄວ້ກ່ອນມີ

 • AdBlock Plus
 • ColorZilla
 • Firebug
 • Flashblock
 • Foxmarks
 • FoxyProxy
 • Google Gears
 • MeasureIt
 • QuickRestart
 • Screen Grab!
 • SearchStatus
 • TinEye
 • TwitterFox
 • Web Developer

ຕາມນັ້ນ -_-a

Tags: ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code