ມ້າກັບນ້ຳ

ຂຽນເມື່ອ December 6, 2007, ໃນຫມວດ ຊີວິດ.

ມ້າ ປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນສັດທີ່ບໍ່ຍອມກິນນ້ຳ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະບັງຄັບ ຂູ່ເຂັນ ຫຼືຈັບມັນກົດຫົວລງໄປໃນສະນ້ຳ ມັກໍ່ຈະບໍ່ຍອມກິນ
ວິທີງ່າຍ ໆ ທີ່ຈະໃຫ້ມັນກິນນ້ຳ… ຮູ້ບໍ່ວ່າເຮັດແນວໃດ?

…ໃຫ້ມັນແລ່ນ… ໃຫ້ມັນແລ່ນຈົນເມື່ອຍແລ້ວມັນກໍ່ຈະມາກິນນ້ຳເອງ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປບັງຄັບມັນໃຫ້ເມື່ອຍ…

ນິທານເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ…

ຄົນປົກກະຕິຈະບໍ່ມັກອ່ານຫນັງສື ຕໍ່ໃຫ້ບັງຄັບ ຂູ່ເຂັນ ຖ້າບໍ່ມັກອ່ານກໍ່ຈະບໍ່ອ່ານ ບໍ່ຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃຫມ່ ໆ
ສະນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດວຽກ ແລະຫາສິ່ງໃດທີ່ໃຊ້ສະຫມອງຫລາຍ ໆ ແລ້ວເຮົາກໍຈະເປັນຄົນກະຫາຍຄວາມຮູ້ ຢາກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃດໃຫມ່ ໆ

ເຊັ່ນ ການໄດ້ເຮັດວຽກງານໃດໃຫມ່ ໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ເຮົາກໍ່ຈະກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານນັ້ນ ໆ ຫາຫນັງສືມາອ່ານ ຖາມຄົນນັ້ນຄົນນີ້ທີ່ເປັນຜູ້ຮູ້
ແຕ່ຖ້າບໍລິສັດ ສົ່ງເຮົາໄປຝຶກງານ ໃນເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ການຝຶກງານນັ້ນ ກໍ່ສະເຫມືອນກັບການໄດ້ລາງານຫນຶ່ງມື້ ນັ້ນເອງ

ແປຈາກສະບັບພາສາໄທຈາກບລັອກ Knowledge Revolution

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code