ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕາເວັນ

ຂຽນເມື່ອ March 5, 2007, ໃນຫມວດ ຂອງແປກ, ເທັກໂນໂລຢີ.

ຮູບຂອງຕາເວັນທີ່ປ່ຽນຕຳແຫນ່ງໄປເລື້ອຍ ໆ ໃນປີຫນຶ່ງ ໆ ຈາກການຖ່າຍພາບບັນທຶກໄວ້ ໂດຍຕັ້ງກ້ອງໄວ້ຈຸດດຽວ ແລ້ວຖ່າຍຈົນຄົບປີຫນຶ່ງ ຈະເຫັນວ່າ ຕຳແຫນ່ງຂອງຕາເວັນ ມີການເຄື່ອນທີ່ເປັນຮູບແປກ ໆ ໃຫ້ເຫັນຕາມພາບ

ທີ່ມາ – Haklabs

Technorati Tags: ຕາເວັນ, ການເຄື່ອນທີ່, ຕຳແຫນ່ງ, ໂຄຈອນ, sun, analemma, hidden message, au8ust

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code