ເຮົາໄດ້ຫຍັງຈາກສົງຄາມ?

ຂຽນເມື່ອ February 14, 2007, ໃນຫມວດ ບ້ານເມືອງ, ສັງຄົມ, ເທັກໂນໂລຢີ.

ແປະໄວ້ກ່ອນ ດຽວມາຂຽນໃຫມ່ lol

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code