ບັນຫາ ບັນຫາ ບັນຫາ

ຂຽນເມື່ອ November 15, 2013, ໃນຫມວດ ຊີວິດ.

ຊີວິດກັບບັນຫາ ມັນຊ່າງເປັນຂອງທີ່ຄູ່ກັນຈົນແຍກບໍ່ອອກວ່າອັນໃດແມ່ນອັນໃດ

ດົນມາແລ້ວມີຄົນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຄົນນຶ່ງບອກວ່າ ທຸກຄົນກໍມີບັນຫາກັນຫັ້ນລະ ເຈົ້າກໍມີບັນຫາ ຂ້ອຍກໍມີບັນຫາ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາຂອງໃຜຂອງລາວ ເຊິ່ງກໍຈິງແທ້ແນວນັ້ນ…

ບັນຫາ ບາງທີມັນກໍດີກວ່າ ຖ້າເຮົາເກັບໄວ້ຄົນດຽວແລ້ວຈັດການມັນເອງຊະ ຢ່າໄປແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຊິ່ງເຂົາກໍມີບັນຫາຂອງເຂົາຢູ່ແລ້ວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາຈະມາຂໍບັນຫານຳເຮົາໄປຕື່ມ.

 

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code