Ubuntu ShipIt (ໃນທີ່ສຸດກໍ່) ມາຮອດແລ້ວ

ຂຽນເມື່ອ May 29, 2008, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຮູ້ສຶກວ່າ ຈະຂໍແຜ່ນ Ubuntu ໄປດົນ ດົນ ດົນ ດົນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນມັນຍັງບໍ່ທັນອອກເທື່ອ (Pre-order) ຫນ້າຈະເປັນເກືອບສອງເດືອນແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ມັນກໍ່ມາຮອດມື 🙂 ເປັນແຜ່ນຊີດີຟຣີທີ່ຂໍໄດ້ຈາກ https://shipit.ubuntu.com/ ໃຊ້ເວລາສົ່ງປະມານ 2 – 8 ອາທິດ ຫຼືປະມານສອງເດືອນເປັນຢ່າງຊ້າ ເຂົາຈະສົ່ງມາໃຫ້ຟຣີ ມີແຕ່ຖ້າຮັບເອົາຢູ່ບ້ານ 😀

Ubuntu ShipIt
ຫນ້າຫໍ່

ຫລັງຫໍ່
ຫລັງຫໍ່

Ubuntu ShipIt
ເປີດອອກມາ

Package
ທາງໃນ

Sticker
ມີສະຕິກເກີ້ແຖມມາພ້ອມ 🙂

ລືມພາບແຜ່ນຊີດີມັນ 555

Tags: , , , ,

4 ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ to "Ubuntu ShipIt (ໃນທີ່ສຸດກໍ່) ມາຮອດແລ້ວ"

gravatar

ໂອ້ດ  on May 29, 2008

ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ ປານນີ້

ຖ້າຕໍ່ໄປ ກ່ອນມັນຈະມາ

gravatar

cell  on July 23, 2008

ຂໍແນວໃດ ເສຍເງິນທໍ່ໄດ
ເບິ່ງຂໍຄວາມທີ່ທ່ານຂຽນໄປຂໍແດ່ດຸຂຽນແນວໃດແດ່
ຢາກໄດ້ຄືກັນ

gravatar

au8ust  on July 23, 2008

@cell – ເຂົ້າໄປທີ່ https://shipit.ubuntu.com/ ແລ້ວເຮັດຕາມທີ່ເຂົາແນະນຳໃນນັ້ນເດີ້ ປະມານສອງເດືອນສົ່ງຮອດ ຖ້າໃສ່ຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ

gravatar

cell  on July 23, 2008

ຂອບໃຈເດີຫລາຍໆສະຫາຍ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code