ICT4Dev ກັບມາອີກຄັ້ງ

ຂຽນເມື່ອ April 28, 2007, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ, ເທັກໂນໂລຢີ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ຮູ້ສຶກວ່າຈະເຂົ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແຕ່ມື້ນີ້ລອງໃຫມ່ ເຂົ້າ ICT4Dev ປະກົດວ່າ ເຂົ້າໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄືເກົ່າ ຄືເກົ່າເພາະວ່າ ບໍ່ອັບເດດຫຍັງເລີຍຫັ້ນແຫລ່ະ 555 ທຳອິດວ່າຊິໄປຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Laonux ເຊິ່ງກໍ່ຄື ລະບົບປະຕິບັດການລິນຸກທີ່… ອືມ ຈະວ່າແນວໃດດີ ເອີ້ນວ່າ ພັດທະນາໂດຍຄົນລາວລະກັນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ເບີ່ງ

ເຄີຍໄດ້ຍິນມາວ່າ ເຂົາພັດທະນາແລ້ວ ໆ ແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄື ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດ້ເຄີຍໃຊ້ລາວຫັ້ນຕິ LOL

ຖ້າຄືບຫນ້າຄືບຫລັງແນວໃດ ຈະນຳມາລົງອີກເທື່ອໜ້າ 😉

Technorati Tags: laonux, ລາວນຸກ, ລິນຸກ, linux, lao, lao linux, au8ust, realme, opensource

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code