Comment Ranking

ຂຽນເມື່ອ April 19, 2007, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ມື້ນີ້ລົງປລັກອິນໃຫມ່ Comment Ranking ໃຊ້ໄວ້ສຳຫລັບຕິດດາວໄວ້ຫລັງຊື່ ຂອງຄົນທີ່ໂພສຕ໌ໃນບລັອກຫລາຍ ​ໆ ເຊິ່ງ 10 ໂພສຕ໌ຈະນັບເປັນ 1 ດາວ ມີທັງຫມົດ 5 ດາວເປັນຈຳນວນສູງສຸດ

ໂຫລດມາຈາກບລັອກນີ້

Technorati Tags: comment ranking, ປລັກອິນ, plugin, au8ust, real me, wordpress

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code