ຮວງເຂົ້າ

ຂຽນເມື່ອ November 8, 2011, ໃນຫມວດ ທັມມະ.

ຮວງເຂົ້າທີ່ແກ່ແລ້ວ ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ຍ່ອມນ້ອມລົງ

ຜູ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ຍ່ອມນ້ອມລົງຕໍ່ຜູ່ອື່ນ

ກົງກັນຂ້າມ ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ມີເມັດເຂົ້າ

ຍ່ອມຕັ້ງຊີ້ ຊູຂຶ້ນ ແຕ່ຫາຄ່າໃດບໍ່ໄດ້

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code