ໂຄສະນາເບຍເກົາຫລີ

ຂຽນເມື່ອ April 17, 2010, ໃນຫມວດ ບ້ານເມືອງ.

ລະຫວ່າງ ເກົາຫລີເໜືອ

http://www.youtube.com/watch?v=ezfqQtekDeU

ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້

ຮືມມມມ O.o…!!?

Tags: , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code