ວິທີເອົາກະຈົກໃນ Canon EOS 50D ອອກ

ຂຽນເມື່ອ January 26, 2014, ໃນຫມວດ ການຖ່າຍພາບ.

mirror13

ໄປເຫັນໂພສ http://www.markshelley.co.uk/Astronomy/Projects/Mirrorless/canon550mirrorless.html ມາ ໜ້າສົນໃຈດີ ໄວ້ມື້ໜ້າລອງເຮັດ ເຮັດແລ້ວຄືຊິເອົາໃສ່ຄືນບໍ່ໄດ້ -“-

Tags: , , , , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code