WordPress Mu Recent posts

ຂຽນເມື່ອ June 23, 2008, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ຈົດໄວ້ກັນລືມ

ວິທີສະແດງ recent posts ໃນຫນ້າທຳອິດ ໃຊ້ code ນີ້

ເບິ່ງແຖວທີ່ ໓໒ ບ່ອນນີ້ກຳຫນົດວ່າໃຫ້ສະແດງສະເພາະບລັອກທີ່ເປັນ public ສ່ວນ mature, spam, deleted ແມ່ນບໍ່ສະແດງ ແລະຍັງສາມາດສັ່ງ exclude ບລັອກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໂດຍໃຊ້ AND blog_id != ‘ໄອດີຂອງບລັອກ’

ປັບແລ້ວລະເອົາໄປໃສ່ໃນ mu-plugins ແລ້ວດຶງມາສະແດງໃນຫນ້າເວັບໂດຍໃຊ້

ກຳຫນົດປະລິມານຕາມນັ້ນໄດ້ເລີຍ

Tags: , , , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code