ບໍ່ຕ່າງກັນ

ຂຽນເມື່ອ March 19, 2014, ໃນຫມວດ ເພງ.

ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າຄວາມຮັກເປັນແນວໃດ
ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດອກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກ
ຮູ້ບໍ່ວ່າຄວາມຄິດຮອດ ມັນໜ້າຕາເປັນແນວໃດ
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກ
ບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍດອກ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງສິ່ງ ເຮົາອາດບໍ່ເຫັນມັນດ້ວຍຕາ
ແຕ່ເຮົາຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ
ທຸກຄັ້ງທີ່ເຫງົາພຽງມີເຈົ້າກໍເຮັດໃຫ້ຊື່ນໃຈ
ແລະຂ້ອຍໝັ້ນວ່າເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກ
ບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍດອກ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງຢ່າງ ບໍ່ອາດເບິ່ງເຫັນມັນດ້ວຍຕາ
ແຕ່ເຮົາຮຽນຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ
ລົມເຢັນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ບໍ່ຕ່າງກັບຂ້ອຍເທົ່າໃດ
ໄອອຸ່ນຍາມເຊົ້າຂອງທຸກມື້
ກໍຄືວ່າມັນບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍເລີຍ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງຢ່າງບໍ່ອາດເບິ່ງເຫັນມັນດ້ວຍຕາ

ແຕ່ເຮົາຮັບຮູ້ມັນໄດ້ດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code