ບໍ່ໝົດຮັກ ແຕ່ໝົດແຮງ

ຂຽນເມື່ອ February 9, 2014, ໃນຫມວດ ເພງ.

ມັນຍາວນານເຫຼືອເກີນ ທີ່ຂ້ອຍເດີນດຽວດາຍ
ທັງທີ່ໃນໃຈນີ້ຂ້ອຍມີເຈົ້າຢູ່ເພື່ອເປັນຈຸດໝາຍ
ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາພົບກັນ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າຍິ້ມໃຫ້
ຢາກກອດເກັບເອົາໄວ້ເພາະຮູ້ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະຫາຍໄປ
ວັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຈົ້າ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ
ບໍ່​ເຄີຍ​ໝົດ​ຮັກ ແຕ່​ເລີ່ມ​ໝົດ​ແຮງທີ່​ຂ້ອຍ​ຈະ​ລໍ​ຕໍ່​ໄປ

ຍິ່ງ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ລໍ​ກໍ​ຍິ່ງ​ອ່ອນ​ໃຈ
ຍິ່ງ​ຄິດ​ຮອດ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຮ້ອງ​ໄຫ້
ເມື່ອບໍ່​ມີ​ວັນ​ໃດ
ທີ່​ຂ້ອຍ​ມີເຈົ້າ
ໝົດ​ແລ້ວ ໝົດ​ແຮງ​ລັ້ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ໄປ
ທົນ​ຢູ່​ແບບ​ນີ້​ ຂ້ອຍ​ທົນ​ເພື່ອ​ໃຜ

ເພື່ອ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຂ້ອຍ
ເພື່ອ​ເຮົາ ເພື່ອ​ຮັກ​ນີ້​ຂ້ອຍ​ຂໍ​ບອກ​ລາ
ຄວາມ​ສູກ​ຢູ່​ຫົນ​ໃດ ໃຈ​ບໍ່​ເຄີຍ​ພົບ​ເຈີ
ຈົນ​ວິ​ນາ​ທີ​ນັ້ນ​ທີ່​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ​ຊ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ
ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຍິ້ມ​ໃຫ້
ຢາກດອກ​ເກັບ​ເອົາ​ໄວ້ ເພາະ​ຮູ້ບໍ່​ດົນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຫາຍ​ໄປ

ວັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຈົ້າ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ
ບໍ່​ເຄີຍ​ໝົດ​ຮັກ ແຕ່​ເລີ່ມ​ໝົດ​ແຮງ ທີ່​ຂ້ອ​ຍ​ຈະ​ລໍ​ຕໍ່​ໄປ…

ຍິ່ງ​ຮັກ ຍິ່ງ​ລໍ​ກໍ​ຍິ່ງ​ອ່ອນ​ໃຈ
ຍິ່ງ​ຄິ​ດ​ຮອດ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຮ້ອງ​ໄຫ້
ເມື່ອບໍ່​ມີ​ວັນ​ໃດ
ທີ່​ຂ້ອຍ​ມີເຈົ້າ
ໝົດ​ແລ້ວ ໝົດ​ແຮງ​ລັ້ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ໄປ
ທົນ​ຢູ່​ແບບ​ນີ້​ ຂ້ອຍ​ທົນ​ເພື່ອ​ໃຜ
ເພື່ອ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຂ້ອຍ
ເພື່ອ​ເຮົາ ເພື່ອ​ຮັກ​ນີ້​ຂ້ອຍ​ຂໍ​ບອກ​ລາ…

Tags: , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code