ການໃຊ້ຄົນ

Posted on September 4, 2008, under ໄອເດຍ.

  • ຄົນສະຫຼາດ ແລະດຸໝັ່ນ ພວກນີ້ຄວນເປັນເຈົ້າຄົນນາຍຄົນ
  • ຄົນສະຫຼາດ ແຕ່ຂີ້ຄ້ານ ພວກນີ້ຄວນໃຫ້ເປັນນັກຄິດ ນັກວາງແຜນ
  • ຄົນໂງ່ ແລະຂີ້ຄ້ານ ພວກນີ້ພໍເອົາໄປເປັນແຮງງານ
  • ຄົນໂງ່ ແຕ່ດຸໝັ່ນ ພວກນີ້ຄວນຖືກກັນອອກຈາກສັງຄົມ ເພາະມັກສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ກັບສັງຄົມ

ເປັນການແບ່ງປະເພດຄົນໂດຍທະຫານຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ໃນເຢຍລະມັນ