Archive for 'ຄວາມລັບ'

SMS ປີໃໝ່

Posted on January 1, 2014, under ຄວາມລັບ.

ມື້ນີ້ພະຍາຍາມສົ່ງ SMS ຫາໃຜຄົນນຶ່ງ

ທີ່ຈິງສົ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ຄືນແລ້ວ ນັ່ງຖ້າຈົນຮອດ 12:00 ແລ້ວກໍກົດສົ່ງ ແລ້ວກໍໄປນອນ

ຕື່ນເຊົ້າມານັ່ງເຮັດອັນອື່ນແລ້ວພໍດີເຫັນ report ວ່າສົ່ງບໍ່ຮອດ =_=

ພະຍາຍາມສົ່ງໃໝ່ ສົ່ງແລ້ວສົ່ງອີກ ສົ່ງທຸກທາງທີ່ຄິດອອກທີ່ມັນຈະບໍ່ສະແດງຊື່ ຫຼືເບີໂທ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ມັນ Rejected ກັບ Undelivered ຕະຫຼອດ ຈົນເມື່ອຍໃຈ

ສົ່ງເບີອື່ນໄດ້ໝົດ ຍົກເວັ້ນເບີທີ່ຢາກສົ່ງໃຫ້ ເຫີ້…

ພະຍາຍາມຢູ່ເກືອບຊົ່ວໂມງ ກໍເລີຍຖອດໃຈ ໃຊ້ເບີທຳມະດາສົ່ງກໍໄດ້ ຫວັງວ່າຈະບໍ່ຖືກຮ້າຍ 🙁

(more…)

ຄາຖາປຸກວິນຍານ (ຄາຖາປຸກຜີລຸກ)

Posted on December 31, 2013, under ຄວາມລັບ.

ນັ່ງເບິ່ງຄົນອວດຜີລະເຂົາເວົ້າຄາຖານຶ່ງ ວ່າ

ສະອະນິໂສ ສະອະນິສັງ ທຸສະນິໂສ ທຸສະນິສັງ ໂອມ ນະໂມນາມະມັງ ສະມາໂສ ຍຸດຕະໂສ ຍຸດຖະ ເອຫິມານະ ຫິເນຖາເນ ນາມະວິກຣຶງ ຄະເຣ ເອຫິຈິດຕັງ ມາມະ ພູຕາ ພັນທານັງ ວິກຣຶງຄະເຣ ເອຫິ ມະມາ ອະອິເອອຸ ທຸສະນະໂສ ນະໂມພຸດທະຍາ

ເຂົາເຈົ້າບອກວ່າ ຕ້ອງເວົ້າຄາຖານີ້ໃນຍາມເດິກ ແລະຕ້ອງມີຍຳກຸ້ງ ມີເຫຼົ້້າມາປະກອບພິທີນຳ

ເອົ້າ! ໃຜລອງໄດ້ຜົນລະມາບອກລະກັນ 😀