cronjob ແບບນິນນີ່

ຂຽນເມື່ອ July 1, 2009, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ພັນລາວເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບ linux ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທັກນິກເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ເຊັ່ນຄຳສັ່ງຕ່າງ ໆ ຕັ້ງແຕ່ ls, chown, nano, vi, mv ໄປຈົນຮອດ rm -rf / ກໍເຮັດມາແລ້ວ (ອັນສຸດທ້າຍຫຼົງເຮັດສອງເທື່ອ) ນອກນັ້ນກໍມີເລື່ອງອື່ນ ໆ ນຳ ແຕ່ມີເລື່ອງນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ມັນເລີຍຄື cron

cron ຫຼື cronjob ເປັນການຕັ້ງເວລາໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກໃດນຶ່ງລ່ວງໜ້າ ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ເຮັດທຸກຈັກນາທີ ຈັກຊົ່ວໂມງ ຈັກມື້ ຈັກອາທິດ ສະເພາະມື້ໃດ ກໍວ່າກັນໄປ ມື້ນີ້ມາຈົດໄວ້ກັນລືມ ວິທີສັ່ງ restart httpd ແບບງ່າຍ ໆ ພຽງສ້າງ txt ໄວ້ ໂດຍລະບຸເປັນຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:
MAILTO=YOUR@EMAIL.TLD
* * * * * /sbin/service httpd restart

ໃນ MAILTO ນັ້ນລະບຸເປັນເມລທີ່ຈະໃຫ້ລະບົບສົ່ງເຕືອນເວລາປະຕິບັດງານ ແລະໃນສ່ວນຂອງດອກນັ້ນ ຂໍກັອບມາຈາກ Wikipedia ມີຄວາມໝາຍວ່າ…

ສົມມຸດໃຊ້ 30 * * * * /sbin/service httpd restart ກໍແປວ່າ ໃຫ້ restart ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ /sbin/service httpd restart ໃນທຸກ 30 ນາທີ

ຫຼັງຈາກຂຽນ txt ແລ້ວ ໆ ກໍສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ໂດຍພິມ crontab /path/to/file.txt ເວລາຕ້ອງການເບິ່ງວ່າຕອນນີ້ໃຊ້ໄຟລ໌ໃດແດ່ ພິມ crontab -l ເວລາຍົກເລີກ ພິມ crontab -r ເທົ່ານັ້ນເອງ

ແຕ່ຄວາມຈິງ cron ມີຄວາມສາມາດສາລະພັດແລ້ວແຕ່ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ໃຊ້ເທົ່ານີ້ໄປກ່ອນ ຈົບຂ່າວ.

Tags: , ,

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "cronjob ແບບນິນນີ່"

gravatar

au8ust  on August 18, 2009

ອ່ະ ຜິດໜ້ອຍນຶ່ງ ມັນຕ້ອງເປັນ
*/1 * * * * /path/to/cron/file

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code