ປ່ຽນວັນທີ ແລະເວລາໃນ CentOS

ຂຽນເມື່ອ March 26, 2009, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

ເຊີເວີຂອງພັນລາວມັກຈະມີບັນຫາເວລາຜິດຢູ່ເປັນອາຈິນ ເຊິ່ງອັນທີ່ມັນຜິດມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜິດຫຍັງຫຼາຍ ຜິດໃນຫົວໜ່ວຍເປັນນາທີ ເຊັ່ນວ່າ ເວລາປົກກະຕິແມ່ນ ໖ ໂມງ ໗ ນາທີ ແຕ່ເວລາໃນເຊີເວີຍັງ ໖ ໂມງຢູ່ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຊ້າໄປ ໗ ນາທີນັ້ນເອງ

ຄວາມຈິງອາດຈະມີວິທີ sync ທີ່ດີກວ່ານີ້ແລ້ວປັບ cronjob ໃຫ້ເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດເອງ ແຕ່ຕອນນີ້ຂໍອັດຕະໂນມືໄປກ່ອນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ

MM – ເດືອນ
DD – ວັນທີ
hh – ຊົ່ວໂມງ
mm – ນາທີ
YYYY – ປີ

Tags: , , , , ,

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "ປ່ຽນວັນທີ ແລະເວລາໃນ CentOS"

gravatar

Anousak  on March 26, 2009

ສະບາຍດີ, ລອງນີ້ເດີ
sudo -i (enter sudo password) this will basically give you a root prompt.

crontab -e then within that file, add this

#ntp server sync
@hourly /etc/network/if-up.d/ntpdate

and then save the file by hitting ctrl X, then hit “Y”, then hit “Y” again and then

exit

to get back to your username prompt. that’s it. then if you want to make sure it’s working, simply take a gander at /var/log/syslog file using this command

sudo cat /var/log/syslog | tail

It goes out of sync on a regular basis…check your motherboard battery. Often times if a clock keeps losing time, it’s due to a failing CMOS battery.

ໂຊກດີ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code