ກຽມຍ້າຍໄປ Ubuntu #໓

ຂຽນເມື່ອ January 24, 2009, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ສືບເນື່ອງຈາກເລື່ອງທີ່ຈະຍ້າຍໄປໃຊ້ Ubuntu (ຕອນທີ່ ແລະ ) ກ່ຽວກັບ Firefox ຕອນນີ້ຄຶດວ່າ ອາດຈະບໍ່ຍ້າຍຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ

 • Bookmarks ໃຊ້ Foxmarks ເກັບໄວ້ແລ້ວຄ່ອຍ Sync ມາໃນພາຍຫຼັງ
 • Cookies & History ເສຍດາຍເລັກນ້ອຍເຖິງປານກາງ ແຕ່ຢ່າມັນເທາະ
 • Addons ອັນນີ້ຕ້ອງລົງໃໝ່ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ…
  • ColorZilla
  • Firebug
  • Flashblock
  • Foxmarks
  • Google Gears
  • MeasureIt
  • QuickRestart
  • Screen grab!
  • SearchStatus
  • TinEye
  • TwitterFox
  • Web Developer

ມື້ເຊົ້າລອງ Juanty alpha 3 ແລ້ວ ປະກົດວ່າ ມີບັນຫາການເຂົ້າເຖິງ NTSF partition ທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງ VGA ແມ່ນຜ່ານຮຽບຮ້ອຍ ດີກວ່າ 8.10 ອີກ ເຫີ ໆ ສ່ວນ Atheros AR5007EG ນັ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code