ບົດແຜ່ເມດຕາອຸທິດສ່ວນກຸສົນ

ຂຽນເມື່ອ April 29, 2007, ໃນຫມວດ ທັມມະ.

ພຸດທັງ ອະນັນຕັງ ທັມມັງຈັກກະວາລັງ ສັງຄັງ ນິພພານະ ປັດຈະໂຢໂຫຕຸ


ຜົນບຸນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ທຳມາແລ້ວໃນອະດີດ ປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ

ປວງສັບພະສັດທັງຫລາຍ ທີ່ວຽງວ່າຍ ຕາຍ ເກີດ ໃນສັງສາລະວັດ

ຈົງມີສ່ວນໄດ້ຮັບແຫ່ງບຸນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທັງສິ້ນນີ້ເທີນ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code